Posts Tagged ‘Kostnader’

Skolkostnader

2009/12/17

Min text från den 14/12 – ”Barn? Ensamma?” – handlade om kostnader för mottagande av ankarbarn – det som media kallar ”ensamkommande flyktingbarn”.  Som framgick av Merit Wagers utmärkta blogg var skillnaden enorm mellan att ta emot en sådan yngling i värnpliktsåldern och att emot en vuxen asylant. I det förra fallet blir det fråga om cirka 60.000 kronor i månaden.

Då är ändå inte alla kostnader medräknade.

(more…)

Annonser