Archive for the ‘Invandring’ Category

Finns det svenskar?

2009/12/18

Gunnar Sandelin fick nyligen in en väldigt läsvärd artikel om invandringspolitiken på Newsmill.

Våren 2008 hade Gunnar Sandelin lyckats med något så ovanligt som att få in en invandringskritisk artikel på DN Debatt. Med rätta blev detta uppmärksammat i SVT:s ”Debatt” den 1 maj 2008, där Sandelin medverkade.

Utifrån ”Debatt”-programmet gjorde jag tre filmer på Youtube, filmer på vardera 10 minuter som granskade SVT-programmet.


Detta ogillades dock av SVT-ledningen. Som makthavare  uppskattade man inte att själv bli kritiskt granskad. SVT fick bort både dessa tre och ytterligare ett 20-tal av mina SVT-granskande filmer från Youtube. I ett brev förklarade Eva Hamilton att hon i mitt användande av SVT-material såg ett ”kränkande nyttjande”.

Därefter har jag omarbetat trilogin, så att inga ljudinslag eller rörliga bilder från SVT har använts, och istället lagt ut dessa omarbetade filmer på Youtube.

Under tiden har andra lagt ut de tre originalfilmerna på Daily Motion.

Den första av filmerna i trilogin heter ”Finns det svenskar?” och kommer här:

Annonser

Vitbok på väg!

2009/12/16

Alltsedan augusti har jag varit sysselsatt med att att skriva på en bok, Mångkulturellt FACIT”. Den ska handla  om hur det gick till när Sverige omvandlades från ett folkhem till ett “mångkulturellt samhälle”. Undertiteln lyder ”vitbok om ett förräderi”.

”Förräderi” är ju ett starkt ord, men vad kan bättre beskriva den samhällsupplösning som åstadkommits i Sverige sedan 1980-talet, genom massinvandringen?

Under hela sin historia som nation har Sverige hållt sig med ett militärt försvar, för att om nödvändigt med våld värna sin suveränitet, sitt demokratiska statsskick och sina medborgares trygghet. Miljoner och åter miljoner kronor har genom åren satsats på detta.

Nu har gränserna öppnats för en storskalig invasion, utan att ett skott har avlossats för att avvärja detta. Tvärtom – landets egna makthavare inom politik och myndigheter, massmedia och stora organisationer, medverkar aktivt till det som sker!

Stig Wennerström förorsakade Sverige stor skada genom sitt spioneri. Stig Bergling skadade vårt försvar än mer. Jämfört med den skada som tillskyndarna av det mångkulturella projektet åsamkat vårt svenska samhälle framstår dock både Wennerströms och Berglings brott som bagatellartade!

Vitboken får 16 ordinarie kapitel:

(more…)

Barn? Ensamma?

2009/12/14

Om att bekosta sin egen kolonisering

I vilken utsträckning är ”ensamkommande barn” barn? De flesta uppger sig vara i 17-årsåldern,  men då de inte uppvisar id-handlingar, men däremot ofta en kraftig skäggväxt, kan den verkliga åldern naturligtvis vara en annan. De flesta kommer från Afghanistan eller Somalia.

(more…)