Archive for the ‘Böcker’ Category

Vitbok på väg!

2009/12/16

Alltsedan augusti har jag varit sysselsatt med att att skriva på en bok, Mångkulturellt FACIT”. Den ska handla  om hur det gick till när Sverige omvandlades från ett folkhem till ett “mångkulturellt samhälle”. Undertiteln lyder ”vitbok om ett förräderi”.

”Förräderi” är ju ett starkt ord, men vad kan bättre beskriva den samhällsupplösning som åstadkommits i Sverige sedan 1980-talet, genom massinvandringen?

Under hela sin historia som nation har Sverige hållt sig med ett militärt försvar, för att om nödvändigt med våld värna sin suveränitet, sitt demokratiska statsskick och sina medborgares trygghet. Miljoner och åter miljoner kronor har genom åren satsats på detta.

Nu har gränserna öppnats för en storskalig invasion, utan att ett skott har avlossats för att avvärja detta. Tvärtom – landets egna makthavare inom politik och myndigheter, massmedia och stora organisationer, medverkar aktivt till det som sker!

Stig Wennerström förorsakade Sverige stor skada genom sitt spioneri. Stig Bergling skadade vårt försvar än mer. Jämfört med den skada som tillskyndarna av det mångkulturella projektet åsamkat vårt svenska samhälle framstår dock både Wennerströms och Berglings brott som bagatellartade!

Vitboken får 16 ordinarie kapitel:

(more…)

Annonser