Elsa Widding eller Greta?

2021/10/29

När det handlar om vett och sans beträffande klimatet väljer jag Elsa Widding framför Greta i alla väder, i ur och skur, regn och solsken.

Det här är bara det senaste av 50 program som Elsa Widding publicerat.

Nationell Idag

2010/04/26


Beskedet om presstöd till tidskriften ”Nationell Idag” en ny tjurrusning från Kurdo Baksi, och ett antal angrepp i Baksis anda, där man utgår från som ett självklart faktum att ”Nationell Idag” är ”brun” och ”nazistisk”. Som vanligt utan tillstymmelsen till belägg.

Ungefär samtidigt som jag år 2008 blev tillfrågad om att bli kolumnist i NI fick jag en motsvarande förfrågan från ”Folkets Nyheter”.

Min hållning är att jag är redo att skriva i vilken tidskrift som helst, förutsatt att jag har frihet att ta upp vilket ämnet jag önskar och där skriva vad jag själv tycker. Så i båda fallen testade jag detta genom mitt val av ämne.

I Nationell Idag testade jag genom att i min första krönika klargöra hur jag avser att rösta i riksdagsvalet år 2010, och varför. Nämligen på Sverigedemokraterna. Den togs in, om än med viss vånda.

Folkets Nyhreter testade jag också, genom att skriva en text om den antinazistiska motståndsgruppen ”Vita Rosen”. Jag hörde sedan inte mer från Folkets Nyheter.

I Nationell Idag, däremot, togs dock samma text senare in, utan problem.

Bland mina i NI publicerade texter kan nämnas även Demokrati och diktatur
En text som ligger helt i linje med vad redaktionen själv skrivit i ämnet på ledarplats.

Eftersom jag sedan år 2008 haft en krönika varannan vecka i NI så läser jag förmodligen tidningen mer noga än de flesta andra prenumeranter. Skulle man där ha skrivit något som går helt på tvärs med mina egna värderingar, då skulle jag ha reagerat. Men något sådant har jag inte funnit.

Intill dess att någon förser mig med fakta som bevisar motsatsen har jag för sant att Nationaldemokraterna lever upp till sitt namn, och står för demokratiska principer.

Om de sedan är litet nördiga kring Karl XII kan jag leva med. (Utan misstagen från denne envåldshärskare inget skärgårdskrig.

Med eller utan presstöd är Nationell Idag en tidning som Sverige behöver. Den förtjänar många, många prenumeranter!

Tack för stöd!

2009/12/20

Bara några dagar efter att jag öppnat denna blogg på WordPress har den fått väldigt många besök, kurvan pekade plötsligt brant uppåt.

Dessutom har det kommit många kommenterar till bloggen, uppmuntrande sådana.

Framförallt har jag snabbt kunnat få nödvändig  teknisk hjälp från flera nya kontakter.

Allt detta ger självfallet  inspiration och kraft för mig i det förestående bloggandet.

Den blogg som  du just nu läser ska dock avvecklas. Nya inlägg kommer fortsättningsvis att läggas på den nya bloggen, med adress:

http://janmilld.wordpress.com


JAN MILLDS BLOGG – nystart!

2009/12/19
Jan Milld: Denna blogg  startade jag idecember 2009,  på adressen ”milld.wordpress.com”. Nu har jag lyssnat på goda råd och bytt till adressen ”janmilld.wordpress.com”.
I samband med det skiftet gör jag även ändringar på loggan upptill och döper bloggen till ”TÄND ETT LJUS!”

På många sätt har det tyvärr mörknat för Sverige. Ambitionen med mitt skrivande är just därför att bidraga till att sprida klarhet om olika förhållanden  och samtidigt bilda opinion för nödvändiga politiska åtgärder. Blir vi fler som agerar, då  ökar möjligheterna till att åstadkomma en mer positiv samhällsutveckling.
Läs mer

SD SKRÄLLER I UMEÅ!

2009/12/19

SD SKRÄLLER I UMEÅ

Sverigedemokraterna har nyligen gått framåt i Umeå, på ett helt fantastiskt sätt. Fria Nyheter rapporterade den 17/12 om en mätning, gjorde av Västerbottens-Kuriren, som pekade mot att SD kan ha intagit en förstaplats, vid sidan av (s).

Opinionsmätningar för riksnivån har redan indikerat att SD kan vara större än både Kristdemokraterna, Centerpartiet och  Vänsterpartiet – vilket skulle göra SD till Sveriges i storlek femte parti.

I Västerbotten kan det vara så att SD distanserar även Folkpartiet, Miljöpartiet och Moderaterna – och blir näst största parti!

Läs hela inlägget här »

Finns det svenskar?

2009/12/18

Gunnar Sandelin fick nyligen in en väldigt läsvärd artikel om invandringspolitiken på Newsmill.

Våren 2008 hade Gunnar Sandelin lyckats med något så ovanligt som att få in en invandringskritisk artikel på DN Debatt. Med rätta blev detta uppmärksammat i SVT:s ”Debatt” den 1 maj 2008, där Sandelin medverkade.

Utifrån ”Debatt”-programmet gjorde jag tre filmer på Youtube, filmer på vardera 10 minuter som granskade SVT-programmet.


Detta ogillades dock av SVT-ledningen. Som makthavare  uppskattade man inte att själv bli kritiskt granskad. SVT fick bort både dessa tre och ytterligare ett 20-tal av mina SVT-granskande filmer från Youtube. I ett brev förklarade Eva Hamilton att hon i mitt användande av SVT-material såg ett ”kränkande nyttjande”.

Därefter har jag omarbetat trilogin, så att inga ljudinslag eller rörliga bilder från SVT har använts, och istället lagt ut dessa omarbetade filmer på Youtube.

Under tiden har andra lagt ut de tre originalfilmerna på Daily Motion.

Den första av filmerna i trilogin heter ”Finns det svenskar?” och kommer här:

Sanningar och lögner

2009/12/17

Birger Schlaug har skaffat sig ett särskilt förhållande till begreppen ”sanning” och ”lögn”.

Skolkostnader

2009/12/17

Min text från den 14/12 – ”Barn? Ensamma?” – handlade om kostnader för mottagande av ankarbarn – det som media kallar ”ensamkommande flyktingbarn”.  Som framgick av Merit Wagers utmärkta blogg var skillnaden enorm mellan att ta emot en sådan yngling i värnpliktsåldern och att emot en vuxen asylant. I det förra fallet blir det fråga om cirka 60.000 kronor i månaden.

Då är ändå inte alla kostnader medräknade.

Läs hela inlägget här »

Vitbok på väg!

2009/12/16

Alltsedan augusti har jag varit sysselsatt med att att skriva på en bok, Mångkulturellt FACIT”. Den ska handla  om hur det gick till när Sverige omvandlades från ett folkhem till ett “mångkulturellt samhälle”. Undertiteln lyder ”vitbok om ett förräderi”.

”Förräderi” är ju ett starkt ord, men vad kan bättre beskriva den samhällsupplösning som åstadkommits i Sverige sedan 1980-talet, genom massinvandringen?

Under hela sin historia som nation har Sverige hållt sig med ett militärt försvar, för att om nödvändigt med våld värna sin suveränitet, sitt demokratiska statsskick och sina medborgares trygghet. Miljoner och åter miljoner kronor har genom åren satsats på detta.

Nu har gränserna öppnats för en storskalig invasion, utan att ett skott har avlossats för att avvärja detta. Tvärtom – landets egna makthavare inom politik och myndigheter, massmedia och stora organisationer, medverkar aktivt till det som sker!

Stig Wennerström förorsakade Sverige stor skada genom sitt spioneri. Stig Bergling skadade vårt försvar än mer. Jämfört med den skada som tillskyndarna av det mångkulturella projektet åsamkat vårt svenska samhälle framstår dock både Wennerströms och Berglings brott som bagatellartade!

Vitboken får 16 ordinarie kapitel:

Läs hela inlägget här »

Barn? Ensamma?

2009/12/14

Om att bekosta sin egen kolonisering

I vilken utsträckning är ”ensamkommande barn” barn? De flesta uppger sig vara i 17-årsåldern,  men då de inte uppvisar id-handlingar, men däremot ofta en kraftig skäggväxt, kan den verkliga åldern naturligtvis vara en annan. De flesta kommer från Afghanistan eller Somalia.

Läs hela inlägget här »